Aktualności

 

 

Nabór na zajęcia grupwe TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach grupowych rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci.

Obecnie twra nabór uczestników do czterech grup wiekowych: 4-6 r.ż, 1-3 klasa, 4-6 klasa, 7-8 klasa.